جریان تحریف

سناریوی تکراری جریان تحریف

سناریوی تکراری جریان تحریف 09:39 - 1400/10/23

سناریوی تکراری جریان تحریف

آیا منابعی از اهل سنت وجود دارد که به تحریف در آیات قرآن اشاره ای کرده باشد؟

تحریف
13:26 - 1400/04/10

در تعداد زیادی از کتاب های برادران اهل سنت؛ از جمله در صحاح سته که از معتبرترین کتاب های آنان به شمار می­آید، روایات بسیاری وجود دارد که نشانگر مفقود شدن تعدادی از آیات قرآن کریم؛ از جمله آیه رجم (سنگسار) و یا تغییراتی در قرائت آنها است

شیعیان معتقدند که آیاتی از قرآن حذف شده است و آیاتی را ابوبکر و عمر تغییر داده اند.

12:57 - 1400/03/30

هر کس این مطلب را به شیعیان نسبت می دهد، باید دلیلی برای این مطلب از کتب عقاید بیاورد، در حالی که در کتب عقاید شیعه چنین مطلبی نیست. دیرینه ترین کتاب عقاید ما، کتاب «عقائد الامامیه» شیخ صدوق است، و در آن، بر خلاف این تصریح شده است.

چرا شیعه در مقابل قائلان به تحریف قرآن ساكت اما در مقابل خلافت ابوبکر سرسخت است؟

11:00 - 1400/03/30

شیعه همان طور كه نسبت به اهانت به اهل بیت(ع) حساسیت نشان می هد در مورد كسانی كه به قرآن طعنه زنند، حساسیت نشان می هد و نشانۀ آن كتابهای تحقیقی است كه در مورد عدم تحریف قرآن نوشته شده است.

آیا حضرت مسیح برای تبلیغ دین خود آب را تبدیل به شراب کرد و به میهمانان خود داد؟

07:43 - 1400/03/22

این که حضرت عیسی (ع) آب را تبدیل به شراب کرد و شراب را حلال نمود، واقعیت ندارد. تبدیل شدن آب به شراب توسط حضرت عیسی (ع) یکی از نمونه های تحریف در آموزه های دینی مسیحیت است.