حضرت فاطمه سلام الله علیها

وجه نامگذاری حضرت فاطمه

وجه نامگذاری حضرت فاطمه 12:21 - 1400/10/23

وجه نامگذاری حضرت فاطمه

برخی از اسامی و القاب حضرت فاطمه زهرا

برخی از اسامی و القاب حضرت فاطمه زهرا 13:04 - 1400/10/09

برخی از اسامی و القاب حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها):

اسامی حضرت فاطمه نزد خداوند

اسامی حضرت فاطمه نزد خداوند 08:19 - 1400/10/09

اسامی حضرت فاطمه نزد خداوند

اگر خلفا به فاطمه ظلم کردند چرا شوهرش از اودفاع نکرد

ظلم خلفا به حضرت زهرا
14:32 - 1400/03/25

اساس سؤال بر این است که دفاع نکردن امام را یک اصل مسلم گرفته، در حالی که دلیلی بر این مطلب نیست. علی در حد وظیفه شرعی از حریم عصمت خود دفاع کرده است، ولی دفاع در آن روز به صورت جنگ و خونریزی مصلحت اسلام نبود