حقوق زنان در آمریکا

وقتی آمریکا حامی حقوق زنان ایرانی می‌شود!

ایران
14:01 - 1401/09/23

کمیسیونی که قرار بود حقوق بانوان در آن مطالبه شود، این روزها به جایی برای سیاسی کاری بدل شده است.

احترام آمریکایی به زن در گواتمالا 

16:16 - 1401/08/26

در دایره اندیشه‌های سیاسی غرب، هدف هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند؛ حتی اگر به قیمت بیمار کردن عمدی و اجباری 5000 زن باشد.

حقوق بشر به سبک غربی‌ها؛ بخش سوم

حقوق بشر به سبک غربی ها - بخش سوم
13:02 - 1401/03/23

یک بام و دو هوای دفاع از حقوق زنان در حمایت از زنان محجبه

11:32 - 1400/12/12

تا حرف از حجاب در جایی زده می شود، بوق های رسانه ای مدعی حقوق زنان گوش ها را کر می کند؛ حقی که زنان با حجاب سهمی از آن ندارند.

ثبات یا انعطاف پذیری حقوق زنان

ثبات با انعطاف پذیری حقوق زنان ,سازمان حقوق زنان
11:10 - 1400/11/10

تأثیر محیط و شرایط فرهنگی و اجتماعی در پرورش خلقیات و ذهنیات و رفتارهای انسانی قابل انکار نیست اما به نحو موجبه جزئیه است و نمی توان به نحو موجبه کلیه و مطلق وجود چنین تفاوت ها در نقش ها و کارکردهای زندگی را ناشی از تأثیرات صرفا اجتماعی و فرهنگی بدانیم.

نقش ویژه‌ای که نباید کم رنگ شود

هویت گم شده زن
18:44 - 1400/01/11

-زن، تقریبا نیمی از جامعه بشری را تشکیل می‌دهد که می تواند نقش بسیار مهمی در اجتماع ایفا کند. باید ضمن ادای حقوق زن، از ظرفیت بالای آن در جهت تربیت جامعه استفاده کرد.

اعتراض دوباره آمریکایی‌ها نسبت به نژادپرستی

آمریکا
20:58 - 1399/07/04

در دومین شب اعتراضات شهر لویی‌ویل آمریکا علیه تبرئه مأموران پلیسی که زنی سیاه پوست را به قتل رسانده بودند، دستکم 24 معترض از جمله نماینده ایالت کنتاکی در کنگره دستگیر شدند.