حلج قاسم سلیمانی

اخلاص حاج قاسم

اخلاص حاج قاسم
13:11 - 1400/11/02

اخلاص حاج قاسم

حاج قاسم و بچه ها

حاج قاسم و بچه ها
11:49 - 1400/10/23

چکیده:

حاج قاسم و بچه ها

توکل رمز پیروزی

توکل، رمز پیروزی
11:55 - 1400/10/15

توکل به خداست که تکیه‌گاه مستحکم امت اسلامی در برابر جبهه کفرو اصل خدشه ناپذیر برای پیروزی در نبرد اراده‌هاست.