حکم نبش قبر

سفارش شده که مؤمنان گاهی در قبر بخوابند تا به یاد آخرت باشند؟

 سفارش شده که مؤمنان گاهی در قبر بخوابند تا به یاد آخرت باشند؟
11:33 - 1400/09/04

با توجه به روایات فراوانی که به مؤمنان توصیه می‌کنند تا به یاد قبر و مشکلات آن باشند، می‌توان با کارهایی مانند مشاهده قبور و یا حتی خوابیدن در آنها، دوران بعد از مرگ را تجسم کرد؛ چنان‌که در حدیثی چنین نقل شده است.

نبش قبر ائمه!

استاد محمدی شاهرودی
08:50 - 1400/08/05

در روایات آمده که جسم ائمه علیهم‌السلام در قبر نمی‌پوسد، چرا آنها را نبش قبر نمی‌کنیم تا چهره‌ی آنها را بببینیم؟