حیات حضرت عبدالعظیم

حیات سیاسی و معنوی حضرت عبدالعظیم حسنی 09:17 - 1400/03/06

چکیده:علمای بزرگ شیعه بر محدث بودن و زهد حضرت عبدالعظیم حسنی تأکید داشته اند....

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.