خداشناسى

دفاع از باورهای عاقلانه

دفاع از باورهای عاقلانه
14:54 - 1402/03/09

ازآنجاکه اسلام بر پایه عقل و فطرت انسان، بنا نهاده شده است، دین‌باوران را نیز به تعقل و تفکر وامی‌دارد و به آن‌ها اجازه نمی‌دهد برای دفاع از باورشان از خشونت بهره گیرند.