خشم

خشم خداوند متعال

19:35 - 1402/11/26

یکی از سوالاتی که ذهن ما را ممکن است درگیر کند این است که چرا خداوند متعال در بعضی از آیات قرآن کریم خود را با صفاتی معرفی کرده است که این صفات دال بر خشم و انتقام و غضب او دارند؟ 

حجت الاسلام فاطمی نیا

13:25 - 1402/11/24

.

خشم!!!

 

.

.

.

.

.

.

.

غضب و خشم

15:09 - 1402/10/24

خداوند متعال غضب و خشم را یکی از قواهای بسیار مهم مانند قواهای دیگر در وجود انسان قرار داده است که انسان باید این قوا را نیز مانند قواهای دیگر در چهارچوب آموزه‌های دینی کنترل کند، در غیر این صورت اثرات زیان باری هم برای خود فرد و هم برای جامعه در پی خواهد داشت. 

دشمن ترین دشمن

22:27 - 1402/09/26

امام علی علیه السلام 

  دشمن ترین دشمن ادمی خشم و شهوت اوست 

مهارت مدیریت خشم به واسطه مراقبت

مهارت مدیریت خشم به واسطه مراقبت
23:04 - 1402/08/20

از عواطفی که به روابط همسران آسیب می‌زند، خشم و ابراز پرخاشگرانه آن است.

راهکار کنترل با هیجان خشم در انسان

18:53 - 1402/08/12

اگر انسان خشم و غضب را مدیریت کند این خشم و غضب تبدیل به صفت شجاعت می‌شود

انسان قوی یعنی انسان نگه دارنده خشم

13:04 - 1402/08/11

فرد قوی آن کسی نیست که هنگام کشتی گرفتن و زورآزمایی افراد دیگر را به زمین میزند بلکه کسی است که هنگام خشم خود را نگه میدارد.

قصه شب | « کار شجاعانه تیزپنجه و تپلو»

08:57 - 1402/03/16

قصه شب « کار شجاعانه تیزپنجه و تپلو»، این قصه ماجرای دو دوست را در جنگل نقل می‌کند که یکی از آن‌ها یک خرس به نام تیزپنجه و دیگری فیلی به نام تپلو می‌باشد که بر اثر رخ دادن اتفاقی تپلو عصبانی شده ولی تیزپنجه اصل ماجرا را برای او تعریف می‌نماید.

خشم، ویرانگر عقل و روان

10:59 - 1401/12/22

خشم افراطی ایمان، عقل و قلب انسان را تحت تأثیر خود قرار داده، می‌تواند آن‌ها را به فساد و تباهی بکشاند.

خشم ونوسی، خشم مریخی

10:10 - 1401/11/17

شیوه‌های ابراز خشم میان مردان و زنان متفاوت است. ازاین‌رو باید برای مدیریت خشم، این تفاوت‌ها را بشناسیم.

خشم زشت

خشم؛ هلاکت زشت
14:52 - 1401/11/01

خشم باعث آسیب روانی و گاهی جسمی به خود فرد و به ارتباطات بین فردی می‌شود.

راهکارهای کنترل خشم

خشم
13:16 - 1401/07/27

با رعایت چند راهکار می‌توان خشم خود را کنترل کرد.

صفحه‌ها