خشم و غضب الهی

خدا
صفات الهی و تحول در خداوند متعال 18:50 - 1398/10/02 بازدید: 206

صفاتی مانند محبت و اشتياق و غضب و امثال آن در خداوند به معناي رفتار محبت‌آميز كه همان پاداش و اكرام باشد يا رفتار غضب آلود كه همان عذاب و رسوا كردن است.

بهشت و جهنم
تغییر حالت خداوند محال است! 23:19 - 1398/10/01 بازدید: 291

خشم خداوند یعنی عذاب و جهنم و مهربانی و رحمت خداوند یعنی نعمت و بهشت الهی.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.