خشونت

قرآن کریم و قوانین هدایتی آن

08:47 - 1403/02/29

قوانین قرآن کریم برای هدایت انسان‌ها نازل شده‌اند و نمی‌توان از این قوانین خشونت برداشت کرد.

آیا اسلام، آیین خشونت و شمشیر است؟

13:54 - 1403/02/27

-برخی از  مستشرقین و گروههای غربی، اصول اعتقادی و محتوای عملی دین اسلام را در جهت اعمال خشونت با پیروان دیگر ادیان معرفی نموده و شروع دین اسلام را با کشتار بی رحمانه و خونریزی دانسته و عدم صلح و وجود گزینه های سازش را در مبانی فکری اسلام نفی نموده اند.

بهره‌گیری از حجاب و پوشش برای مقابله با انحرافات جنسی

11:12 - 1403/02/04

اگر نیروی شهوت و قدرت جنسی در انسان مدیریت نشود، احتمال جنایات و تجاوزات جنسی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. این واقعیت را می‌توان در آمارهای منتشر شده از وضعیت جوامع غربی به وضوح مشاهده کرد. حجاب و پوشیدگی برای بانوان یکی از عوامل بازدارنده از این انحراف می‌باشد.

روز زن و سرپوش بر روی جنایت

روز زن، سرپوش بر روی جنایت
07:40 - 1402/12/20

یکی از ابزارهای استیلای فرهنگ غربی، تحریف تقویم و خالی نمودن آن از حقایقی است که حقیقت حقوق بشر غربی را رسوا می‌کند؛ از جمله روز هشتم مارس که باید آن را به جای روز بزرگداشت زن، سالروز ظلم و جنایت نظام سرمایه‌داری علیه زن دانست.

خشونت این‌بار علیه مردان

13:01 - 1402/12/15

خشونت این‌بار علیه مردان!

لعنت بر رژیم خشونت

12:59 - 1402/12/15

لعنت بر رژیم خشونت!

کانون وحشت یا سنگر آرامش

12:33 - 1402/12/14

کانون وحشت یا سنگر آرامش!

تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

08:22 - 1402/11/24

قدرت رای! 

تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

خشونت واقعی علیه زنان فداکار

فمینیسم
07:05 - 1402/11/23

فمینیست‌ها به دلیل نگاه الحادی خویش، در ادراک معنای اخلاق و ایثار دچار مشکل می‌شوند و با طعنه، فداکاری بانوان در محیط زندگی را داشتن نقاب و از خودبیگانگی می‌نامند؛ در حالی‌ که از خودبیگانگی حقیقی، محصول نگاه‌های بی‌خدا و غیرمنطقی فمینیست‌ها نسبت به ارزش‌های اخلاقی است.

مهد خشونت یا دموکراسی

12:59 - 1402/11/01

مهد خشونت یا دموکراسی!

عجیب اما واقعی

10:00 - 1402/10/04

عجیب اما واقعی! 

خشونت‌های مجاز

09:34 - 1402/10/04

خشونت‌های مجاز! 

صفحه‌ها