خودکشی

ماشین خودکشی غرب

ماشین خودکشی غرب
10:08 - 1400/10/23

با این که بسیاری بر این باور بودند که پیشرفت علوم و تکنولوژی می تواند انسان را

ماشین خودکشی غرب

ماشین خودکشی غرب
08:18 - 1400/10/21

- روز به روز به ابزارها و تکنولوژی های جدید افزوده می شود اما آن چه بیش از پیش اهمیت می یابد اعتقادات و دینداری است.

افزایش 25 درصدی موارد خودکشی میان کودکان و نوجوانان ژاپنی

  افزایش 25 درصدی موارد خودکشی میان کودکان و نوجوانان ژاپنی
08:43 - 1400/10/09

خبر 10.08

کفران نعمت زندگی

خودکشی
13:32 - 1400/10/05

-هرکس به نسبت خودش در این دنیا مشکلاتی را دارد و فرد بی مشکل در این دنیا وجود ندارد؛ حتی اگر فردی باشد که از لحاظ ما غرق در نعمت تلقی شود.

دین، مذهب، خودکشی

خودکشی، تصمیمی برای پایان زندگی
08:21 - 1400/09/27

زندگی بدون هویت، پوچ و بی هدف بستر مناسبی برای خودکشی است. در جوامع دارای عقاید و باورهای مذهبی این عمل مورد تحریم قرار دارد؛ زیرا باورهای مذهبی، انسان را از پوچ گرایی و بی هویتی باز می دارد و نقش مهمی در مفهوم دادن به زندگی ایفا می کنند و می توانند مانع پوچی و بدبینی شوند.

چرا خودکشی

07:52 - 1400/07/29

خودکشی عوامل و ریشه های متعددی دارد که گاهی چند عامل باعث می شود که فرد به این کار اقدام کند.

عاقبت کسانی که خودکشی می کنند

استاد محمدی شاهرودی
07:41 - 1400/07/28

عاقبت کسانی که خودکشی می کنند چگونه است؟ فرق خود کشی با کشتن دیگران چیست؟

آیا احتمال بخشش برای کسی که بی اختیار خودکشی کرده است هست

آیا احتمال بخشش برای کسی که بی اختیار خودکشی کرده است هست
11:49 - 1400/07/26
کسی که در حالت عادی نبوده و خودکشی کرده آیا باز هم مجازات میشه

کسی که در حالت عادی نبوده و خودکشی کرده آیا باز هم مجازات میشه
07:20 - 1400/07/21
فرق میان خودکشی و شهادت طلبی چیست

استاد محمدی شاهرودی
11:21 - 1400/06/27
قصد خودکشی دارم کمکم کنید

خودکشی
13:57 - 1400/06/10

- افراد زیادی بوده اند که به خاطر مشکلات و فشار روانی، قصد خودکشی داشته اند و به اصطلاح خودشان به آخر خط رسیده بودند و تنها راه را خودکشی می دیده اند، اما با کمک گرفتن از مشاوران متخصص توانسته اند مشکل خودشان را حل کنند و خدا را سپاس می گویند که به این افکار خودکشی پاسخ ندادند.

با این همه مشکل من موافق میشم؟!

با این همه مشکل من موافق میشم؟!
19:21 - 1400/06/02

نباید تصور کنیم فقط زندگی ما دارای مشکلاتی است بلکه باید بدانیم تمامی انسان‌ها مشکلاتی دارند، اما

صفحه‌ها