خودکشی

خودکشی، ارمغان دین‌گریزی و دین‌ستیزی

07:03 - 1401/03/01

هر چند خداوند همه چیز را در اختیار انسان قرار داده و او را صاحب اختیار معرفی کرده است؛ ولی به هیچ عنوان حق خودکشی و دیگرکشی را به او نداده است.

رکورد اسلحه کشی در آمریکا شکسته شد

مرگ و میر ناشی از اسلحه در آمریکا
13:04 - 1401/02/22

مرگ و میر ناشی از اسلحه در ایالات متحده در سال 2020 افزایش تاریخی داشته است.

صدثانیه با رصد؛ خودکشی پس از «زندگی پس از زندگی»

صدثانیه با رصد؛ خودکشی پس از «زندگی پس از زندگی»
07:21 - 1401/02/19

«دزدی لباس های دسته دوم در امریکا» و چند سوژه دیگر در صدثانیه با رصد...

نقش آموزه های دینی در کاهش خودکشی

دین وخودکشی
12:02 - 1400/12/01

آموزه های دینی از جمله دعا و نماز وارتباط معنوی با معبود، نقش مهمی در کنترل رفتار و پیشگیری از رفتارهای ناپسند در جامعه دارد. امروزه گسترش فرهنگ شهرنشینی و زندگی ماشینی و تغییر سبک زندگی، نقش مهمی در افسردگی و اضطراب و مشکلات روحی و روانی در افراد جامعه دارد که زمینه را برای خودکشی فراهم می آورد. در این میان، آموزهای دینی می تواند در پیشگیری و کنترل رفتارهای نابهنجار نقش موثری داشته باشند.

ماشین خودکشی غرب

ماشین خودکشی غرب
10:08 - 1400/10/23

با این که بسیاری بر این باور بودند که پیشرفت علوم و تکنولوژی می تواند انسان را

ماشین خودکشی غرب

ماشین خودکشی غرب
08:18 - 1400/10/21

- روز به روز به ابزارها و تکنولوژی های جدید افزوده می شود اما آن چه بیش از پیش اهمیت می یابد اعتقادات و دینداری است.

افزایش 25 درصدی موارد خودکشی میان کودکان و نوجوانان ژاپنی

  افزایش 25 درصدی موارد خودکشی میان کودکان و نوجوانان ژاپنی
08:43 - 1400/10/09

خبر 10.08

کفران نعمت زندگی

خودکشی
13:32 - 1400/10/05

-هرکس به نسبت خودش در این دنیا مشکلاتی را دارد و فرد بی مشکل در این دنیا وجود ندارد؛ حتی اگر فردی باشد که از لحاظ ما غرق در نعمت تلقی شود.

دین، مذهب، خودکشی

خودکشی، تصمیمی برای پایان زندگی
08:21 - 1400/09/27

زندگی بدون هویت، پوچ و بی هدف بستر مناسبی برای خودکشی است. در جوامع دارای عقاید و باورهای مذهبی این عمل مورد تحریم قرار دارد؛ زیرا باورهای مذهبی، انسان را از پوچ گرایی و بی هویتی باز می دارد و نقش مهمی در مفهوم دادن به زندگی ایفا می کنند و می توانند مانع پوچی و بدبینی شوند.

چرا خودکشی

07:52 - 1400/07/29

خودکشی عوامل و ریشه های متعددی دارد که گاهی چند عامل باعث می شود که فرد به این کار اقدام کند.

عاقبت کسانی که خودکشی می کنند

استاد محمدی شاهرودی
07:41 - 1400/07/28

عاقبت کسانی که خودکشی می کنند چگونه است؟ فرق خود کشی با کشتن دیگران چیست؟

آیا احتمال بخشش برای کسی که بی اختیار خودکشی کرده است هست

آیا احتمال بخشش برای کسی که بی اختیار خودکشی کرده است هست
11:49 - 1400/07/26

صفحه‌ها