داروسازی

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی 12:59 - 1400/10/23

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی

پیشرفتهای چشمگیر در داروسازی

دارو خودکفایی
09:26 - 1400/10/21

- پیشرفتهای ایران در زمینه‌ی دارو به جایی رسیده که اکنون 97 درصد داروی مورد نیاز، در داخل تأمین می‌شود و حتی موجب صادرات 80 میلیون دلاری شده است.