داروگر

خبرهای ورشکسته

خبرهای ورشکسته
11:12 - 1402/03/09

پس از گذشت مدت‌زمان زیادی که خبری از ورشکستگی‌ها در بازار تولید نبود، خبرها حاکی از روزهای سخت برای شرکت داروگر است. مسئله‌ای که گویا پس از مدت‌ها از دست‌خالی بودن رسانه‌های بیگانه، موردتوجه آنان قرار گرفته است تا شاید قصه اعتراضات کارگری را بتوانند دوباره داغ کنند.