دانشگاه‌

تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی، آری یا نه؟

10:33 - 1402/03/18

تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی همچون سلف دانشگاه‌ها نه تنها خلاف آزادی نیست، که گاهی اقتضای آزادی و آسایش بانوان انجام چنین کاری می‌باشد.

پوستر | دانشگاه، جلوی سلطه را می‌گیرد

16:36 - 1401/08/14

دانشگاه، جلوی سلطه را می‌گیرد | دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکبار است.

آموزش با عمل به وظیفه

علم و عمل
10:00 - 1401/07/27

مکتب اهل بیت علیهم‌السلام، مکتب آموزش علم و عمل به طور توأمان است. مراکز علمی و مسئولین کشور می‌توانند با عمل به وظایف و آموخته‌های خویش به این مکتب اصیل اقتدا کنند.