درمان اضطراب اجتماعی

مشاوره | از تنها بیرون رفتن وحشت دارم

از تنها بیرون رفتن وحشت دارم
11:20 - 1401/05/03

درمان اضطراب، مواجهه تدریجی از تجسمی تا واقعی با موقعیت‌هایی است که دچار اضطراب می‌شوید.

مضطرب و عصبی هستم!!!

عصبانیت
15:37 - 1398/04/06

- معمولا ریشه عصبی بودن ها اضطراب یا افسردگی است. افرادی که این دو حالت را تجربه می کنند بی حوصلگی زیاد دارند و به دلیل آستانه پایین تحمل خود زود عصبی می شوند.

برای رفع اضطراب در مهمانی ها چه کار کنم؟

13:35 - 1396/06/20

برای درمان اضطراب اجتماعی باید:1- از بيني نفس عميق بكشيد و از دهان بيرون بدهيد. 2- به نگراني تان فكر نكنيد؛ چون ممكن است نگران تر شويد. 3-وقتي با يك جمع صحبت مي كنيد، فكر كنيد كه داريد با يكي ازآنها صحبت مي كنيد نه همه آنها.