دروغ و شایعه در انتخابات

وظیفه مردم در قبال انتشار دروغ و شایعه در انتخابات 08:04 - 1400/03/19

- در قبال شایعات و مطالب دروغی که در فضای مجازی  باید از شایعات و مطالب دروغ جلوگیری کرد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.