دستاورد

 دستیابی به دانش پرتاب ماهواره 

11:23 - 1403/04/31

 دستیابی به دانش پرتاب ماهواره 

 اهدای بیش از 7000 زمین و مسکن در قم

09:18 - 1403/04/30

 اهدای بیش از 7000 زمین و مسکن در قم

 درمان سرطان خون با روش «ژن‌درمانی»

06:36 - 1403/04/30

 درمان سرطان خون با روش «ژن‌درمانی»

 رونمایی از سامانه چک الکترونیکی

10:40 - 1403/04/24

 رونمایی از سامانه چک الکترونیکی

 صادرات زعفران به ۵۵ کشور جهان

10:30 - 1403/04/24

 صادرات زعفران به ۵۵ کشور جهان

ورود ۱۰۱ هواپیمای جدید به کشور در دولت سیزدهم

10:29 - 1403/04/24

ورود ۱۰۱ هواپیمای جدید به کشور در دولت سیزدهم

دستاوردهای علمی دولت شهید رئیسی

11:24 - 1403/04/19

دستاوردها و پیشرفت های دولت شهید رئیسی در بعد علمی 

افتتاح مجتمع پرتو فرآیند اصفهان

07:34 - 1403/03/27

زیر ساخت و خدمات عمومی:

برخورداری ۹۸درصد جمعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار  از راه مناسب و آسفالت استان بوشهر

15:25 - 1403/03/26

زیر ساخت و خدمات عمومی:

جهاد آبرسانی

13:58 - 1403/03/26

زیر ساخت و خدمات عمومی:

افتتاح ۲۷ پروژه و آغاز عملیات اجرایی ۲۳ پروژه بندری و دریایی

13:31 - 1403/03/26

زیر ساخت و خدمات عمومی:

تأمین یک میلیون سازه فولادی

13:29 - 1403/03/26

زیر ساخت و خدمات عمومی:

صفحه‌ها