دستاوردهای انقلاب اسلامی

بیشترین مدال تاریخ المپیک در تاریخ ایران 12:27 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

بیشترین مدال تاریخ المپیک در تاریخ ایران

 

ورزشگاه روستایی بعد از انقلاب 12:14 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

ورزشگاه روستایی بعد از انقلاب

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران 11:02 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران

اژدر ایرانی حوت سریع ترین اژدر زیر دریایی در جهان 10:53 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اژدر ایرانی حوت سریع ترین اژدر زیر دریایی در جهان

اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا 10:37 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا

بهترین کشتی گیر تاریخ ایران 10:30 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

بهترین کشتی گیر تاریخ ایران

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی 10:22 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی

اولین ماهواره در تاریخ ایران 10:11 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین ماهواره در تاریخ ایران

اولین باند خون بندِ ناف ایران 09:53 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای_ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین باند خون بندِ ناف ایران

چشممون به دست دشمن نباشه 08:02 - 1400/01/19

درهای مراکز علمیه مهمه بروز دنیا به روی دانشمند ایرانی  و دانشجوی ایرانی، بستست!
اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم!
در هسته ای پیشرفت کردیم!
در سلول های بنیادی پیشرفت کردیم!
در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم!
در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم!

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.