دستاوردهای جمهوری اسلامی

بیشترین مدال تاریخ المپیک در تاریخ ایران 12:27 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

بیشترین مدال تاریخ المپیک در تاریخ ایران

 

ورزشگاه روستایی بعد از انقلاب 12:14 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

ورزشگاه روستایی بعد از انقلاب

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران 11:02 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران

اژدر ایرانی حوت سریع ترین اژدر زیر دریایی در جهان 10:53 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اژدر ایرانی حوت سریع ترین اژدر زیر دریایی در جهان

اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا 10:37 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا

بهترین کشتی گیر تاریخ ایران 10:30 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

بهترین کشتی گیر تاریخ ایران

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی 10:22 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی

اولین ماهواره در تاریخ ایران 10:11 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین ماهواره در تاریخ ایران

اولین باند خون بندِ ناف ایران 09:53 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای_ایرانی طراز جهان را بشناسید.

اولین باند خون بندِ ناف ایران

درمان اولین آسیب نخاعی در جهان 09:36 - 1400/01/19

اولین دستاوردهای ایرانی طراز جهان را بشناسید.

درمان اولین آسیب نخاعی در جهان

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.