دعا برای سر قبر

سفارش شده که مؤمنان گاهی در قبر بخوابند تا به یاد آخرت باشند؟

 سفارش شده که مؤمنان گاهی در قبر بخوابند تا به یاد آخرت باشند؟
11:33 - 1400/09/04

با توجه به روایات فراوانی که به مؤمنان توصیه می‌کنند تا به یاد قبر و مشکلات آن باشند، می‌توان با کارهایی مانند مشاهده قبور و یا حتی خوابیدن در آنها، دوران بعد از مرگ را تجسم کرد؛ چنان‌که در حدیثی چنین نقل شده است.

گفتگوی عجیب عالِم...

گفتگوی عجیب عالِم...
08:57 - 1400/06/21
دعا کنار قبر پدر و مادر

استاد محمدی شاهرودی
11:02 - 1400/06/10

اگر فرزندی گرفتار باشد و سر قبر پدر و مادرش برود آیا آنها صدایش را می شنوند؟ و او را یاری می کنند؟

جهت عضویت در کانال ما در پیام رسان ایتا از طریق این لینک وارد شوید