دعا و مناجات با خدا

شبهات اعتقادی
زمزمه ملائک در لیله الرغائب 20:19 - 1399/11/30

-لیله الرغائب شب آرزوها نیست، شب اعمال صالح و عبادت است. شب پاداش و عطای فراوان است، به شرط ایمان و تقوا.

کرونا
نقش رهبران دینی در عبور مردم از مشکلات به سوی حضرت حق 15:40 - 1399/08/24

رهبران یک جامعه دینی موظف هستند که مردم را در حوادث مختلف به سوی خدای متعال متوجه کنند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.