دلیل صدق انبیا

معجزات، دلیلی بر صدق دعوت انبیا 21:11 - 1399/05/17

خود عقل می‌گوید معجزه باید خارق العاده باشد و از اموری که بشر در انجامش عاجز، تا نشانه ارتباط  این شخص با خدا باشد.

«حاملگی» و «کشتن بچه» دلیلی بر حقانیت نیست! 07:00 - 1397/10/12

کارهای عادی مدعیان پیامبری، زمانی برای ما حجت است که قبلاً با معجزه، پیامبر بودن ایشان پذیرفته شده باشد.

دستورات انبیا راه‌گشای همیشه تاریخ 11:31 - 1397/06/20

پرسشگر: از کجا معلوم که این سنخ، واقعا وجود داره؟ پاسخگو: گواه روشن بر این ارتباط و بر وجود چنین حسی، معجزات آنهاست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.