دین و تکنولوژی

ماشین خودکشی غرب

ماشین خودکشی غرب
10:08 - 1400/10/23

با این که بسیاری بر این باور بودند که پیشرفت علوم و تکنولوژی می تواند انسان را

افسردگی ارمغان توسعه صنعت

افسردگی ارمغان توسعه صنعت 08:32 - 1400/10/09

افسردگی، ارمغان توسعه صنعت

راز موفقیت دنیوی جهان غرب

11:18 - 1400/05/18

مومنانه زیستن اوج هنر انسان و نهایت خردمندی را می طلبد. چه اینکه مسلمان بر اساس تعالیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام باید بین دنیا و آخرت رابطه و تعادل برقرار کند. اما زیست ملحدانه هیچ ظرافت و پیچیدگی ندارد. کفار تکلیف خود را یکسره کرده و آخرتشان را تباه کرده اند. در نتیجه تمام همت آنها دنیاپرستی و همه تلاششان برای پوشش دادن جنبه حیوانی زندگی است.