اربعین حسینی ارسال رصد

ذوالقرنین و کوروش

ماجرای سدّ ذوالقرنین در قرآن کریم را توضیح دهید. 09:05 - 1400/03/23

طبق گواهی دانشمندان این سد در سرزمین قفقاز است. در این سرزمین میان دریای خزر و دریای سیاه سلسله کوه‏هایی است، همچون یک دیوار که شمال را از جنوب جدا میکند. تنها تنگه‏ای که میان این کوه‏های دیوار مانند وجود دارد، تنگه "داریال" معروف است که در همان جا دیوار آهنین باستانی به چشم میخورد. به همین جهت بسیاری معتقدند که سد ذوالقرنین همین است

دربارة ذی القرنین که داستان و کارهای او در قرآن آمده، چه احتمالاتی داده شده؟ 08:25 - 1400/03/23

 خداوند ذی القرنین را مُلک بخشید و اسباب فرمانروایی را برای وی آماده کرد. و اعمال بزرگی در جنگل های عظیم انجام داد که شامل این امور می باشد: ازجمله از بلادخود به سوی غرب متوجّه گردید و در آنجا خورشید را یافته که گویی در چشمه ای فرو می رود.

ماجرای سدّ ذوالقرنین در قرآن کریم را توضیح دهید. 08:20 - 1400/03/23

ذوالقرنین دی یکی از سفرهای خود به جمعیتی برخورد کرد که از نظر تمدن در سطح بسیار پایینی بودند. آن‏ها که از ناحیه دشمنان خونخوار و سرسختی به نام "یأجوج و مأجوج" در عذاب بودند، مقدم ذوالقرنین را که دارای قدرت و امکانات عظیمی بود، غنیمت شمردند و دست به دامن او زدند و گفتند: یأجوج و مأجوج دراین سرزمین فساد میکنند. آیا ممکن است هزینه‏ای در اختیار تو بگذاریم که میان ما و آن‏ها سدی ایجاد کنی؟ ذوالقرنین پاسخ مثبت داد و بدون آن که کمک مالی از آنها دریافت کند، سدی را که مانع تجاوز یأجوج و مأجوج باشد ساخت. در ساخت آن از آهن و مس ذوب شده استفاده نمود.

نظر علامه در مورد ذوالقرنين که كورش بوده اشتباه است؟ 08:49 - 1393/10/29

چکیده: با توجه به اينكه كورش مردي ديندار و خداپرست بوده و از خونريزي بدون جهت پرهيز ميكرده بيشتر مفسرين خصوصاً مرحوم علامه اين ويژگيها را منطبق با ذوالقرنين دانسته كه ذكر او در قرآن آمده. كورش، يهوديان را از اسارت بخت النصر آزاد كرد و اين سرزمينها را تصرف نمود و مردم بابل و آكد و تمام بين النهرين را بدون خونريزي تصرف كرد و مردمش را آزاد گذاشت...

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.