رابطه با همکار

سادگی در روابط اجتماعی!

سادگی
13:18 - 1400/07/08

- وقتی میزان رفتارهای هیجانی و احساسی در تعاملات اجتماعی بیشتر شود، بالطبع احتمال آسیب و سوءاستفاده واقع شدن توسط دیگران نیز افزایش پیدا می‌کند و فرد کارکرد مطلوب اجتماعی خودش را از دست خواهد داد.

رابطه با همکار به بهانه ازدواج

ازدواج همکاران
10:57 - 1394/06/16

چکیده: دختری ۲۸ ساله هستم. چند مدت پیش، یکی از همکارانم که ۲ سال از من کوچکتر است به من ابراز علاقه نموده و درخواست ازدواج کرده است.

خوشبین نبودن به نیت پسران در برقراری روابط

رابطه
13:51 - 1394/03/18

چکیده: اگر واقعا پسری قصد ازدواج با دختری را داشته باشد، معمولا قصد خود را بیان می‌کند و سعی می‌کند تا در اولین فرصت به خواستگاری دختر مورد علاقه خود برود، امّا وقتی فرد صرفا بدنبال ایجاد رابطه است و قصد و منظور خودش را بیان نمی‌کند، نمی‌توان به نیت او خوشبین بود.