رزمایش مومنانه

مهربان باشیم
خانواده‌ای به وسعت یک جامعه 15:15 - 1399/10/24

- در دنیا انسان نتیجه اعمال خود را می‌بیند و نتیجه اعمال او بستگی به انتخاب خود اوست که کار نیک یا بد را انتخاب کند.

همدلی
آثار تداوم همدلی و کمک های مؤمنانه از منظر روایات 18:10 - 1399/09/24

-تداوم در دستگیری از نیازمندان، نهال امید را به درختی پهناور تبدیل می کند.

کمک  مومنانه
شش صفت ممتاز و طلایی اهل بهشت 18:38 - 1399/09/04

- برخی از خصوصیات و ویژگی‌های طلایی و ممتاز اهل بهشت در دنیا عبارتند از: صبر، نوع دوستی، صداقت و راستی، خضوع و اطاعت پذیری از فرامین الهی.

همدلی  و مواساه
رضایت خدا و خلق در همدلی همه جانبه 11:13 - 1399/08/25

- با اتحاد و همدلی و همیاری در حق مردم آسیب دیده می‌توان باری از دوش آنان برداشت.

خدمت به مردم
ارزش و منزلت "خدمت به مردم" از منظر قرآن و روایات 10:12 - 1399/08/18

- انسان اگر  قدر و منزلت واقعی خود را بشناسد تمام کارهای او در جهت رضای خدای متعال خواهد شد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.