رصد

وزیر کشور: کانادا نپذیرفته که هموطنان ما از حق رای خود استفاده کنند

وزیر کشور: کانادا نپذیرفته که هموطنان ما از حق رای خود استفاده کنند
14:12 - 1403/04/07

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

برگزاری نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا در تهران

برگزاری نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا در تهران
09:17 - 1403/04/07

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

نشست وزرای امور خارجه مجمع گفت‌وگوهای همکاری آسیا در تهران

نشست وزرای امور خارجه مجمع گفت‌وگوهای همکاری آسیا در تهران
06:44 - 1403/04/07

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

رهبر انقلاب: نامزدها حرف‌هایی نزنند که کشور را دشمن‌‌شاد کنند

رهبر انقلاب: نامزدها حرف‌هایی نزنند که کشور را دشمن‌‌شاد کنند
10:04 - 1403/04/03

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

مشارکت گسترده در انتخابات برای کشور آورده‌های بسیار مثبتی خواهد داشت

مشارکت گسترده در انتخابات برای کشور آورده‌های بسیار مثبتی خواهد داشت
09:21 - 1403/04/01

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

رئیس قوه قضاییه: باید نسبت به همه افراد حسن ظن داشته باشیم‌

رئیس قوه قضاییه: باید نسبت به همه افراد حسن ظن داشته باشیم‌
17:05 - 1403/03/30

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

توصیه انتخاباتی رهبر انقلاب در دیدار مدال آوران علمی کشور

توصیه انتخاباتی رهبر انقلاب در دیدار مدال آوران علمی کشور
08:46 - 1403/03/29

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

پیام رهبر انقلاب به حجاج بیت الله الحرام

 پیام رهبر انقلاب به حجاج بیت الله الحرام
05:56 - 1403/03/27

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

مصونیت‌بخشی به جوانان رسالت‌های اصلی سپاه

مصونیت‌بخشی به جوانان رسالت‌های اصلی سپاه
14:16 - 1403/03/24

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

امضاء یادداشت تفاهم همکاری قضائی بین ایران و قطر

امضاء یادداشت تفاهم همکاری قضائی بین ایران و قطر
09:39 - 1403/03/24

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

علی باقری: صدور قطعنامه هیچ تاثیری بر اراده ایران ندارد

علی باقری: صدور قطعنامه هیچ تاثیری بر اراده ایران ندارد
15:42 - 1403/03/22

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

تاکید مخبر بر تقویت علوم و فناوری های نوین در کشور

تاکید مخبر بر تقویت علوم و فناوری های نوین در کشور
15:41 - 1403/03/22

صدثانیه مهمترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان

صفحه‌ها