روزه مسافر

روزه
مسافرت در ماه رمضان 09:56 - 1400/02/03

- مشهور مراجع مسافرت كردن در ماه رمضان - هر چند به عنوان فرار از روزه باشد - اشكال ندارد.

روزه
حکم مسافرت روزه دار، قبل از اذان ظهر 22:21 - 1399/02/19

- اگر روزه ‏‌دار پيش از ظهر مسافرت كند، وقتى به حد ترخص برسد، يعنى به جايى برسد كه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود، می‌تواند روزه خود را باطل كند.

روزه
حکم روزه مسافری که بعد از ظهر به وطن برسد 05:07 - 1399/02/18

- اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، يا به جايى برسد كه مى‏‌خواهد ده روز در آن جا بماند، نبايد آن روز را روزه بگيرد.

مسافر
حکم مسافری که پيش از ظهر، به وطنش برسد 10:02 - 1399/02/17

- اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، يا به جايى برسد كه مى‏خواهد ده روز در آن جا بماند، بايد آن روز را روزه بگيرد.

 

احکام روزه برای مسافر 10:06 - 1399/02/11

سلام علیکم 

شخصی در ماه رمضان برای امتحان باید 26 کیلو متر از شهر خارج شود و به شهر دیگری برود ولی شهر طوری بهم وصل است

حکم روزه اش چیست؟ 

-------------------------------------

شک در رسیدن قبل از اذان ظهر به وطن و صحت روزه 21:07 - 1398/09/24

سوال: شخصی درماه مبارک رمضان به وطن می رسد ولی شک دارد که درهنگام اذان ظهر رسیده است و یا بعد از اذان آیا روزه آن روز او صحیح است؟

پاسخ: اگر زمان رسیدن به وطن معلوم باشد اما نمی‌داند در آن موقع ظهر شده یا نه، روزه صحیح است.

افطار روزه قبل از حد ترخص هنگام سفر 10:52 - 1398/03/16

سوال: اگر روزه‌دار جاهل باشد به اینکه تا به حد ترخص نرسیده، نباید قبل از زوال افطار کند، و قبل از حد ترخص به این اعتبار که مسافر است، افطار نماید، روزه این شخص چه حکمی دارد؟ آیا قضا بر او واجب است یا حکم دیگری دارد؟

روزه، ترخص، افطار
افطار روزه قبل از حد ترخص هنگام سفر 17:35 - 1398/03/08

-  اگر روزه دار جاهل باشد به اینکه تا به حد ترخص نرسیده، نباید قبل از زوال افطار کند، و قبل از حد ترخص به این اعتبار که مسافر است، افطار نماید، روزه اش باطل است.

سفر به جایی که آفتاب غروب نکرده پس از افطار شرعی 13:42 - 1398/02/24

سوال: اگر روزه‏ داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروب نکرده است، روزه آن روز او چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا قبل از غروب خورشید جایز است؟

کثیرالسفر
روزه داری برای افراد کثیرالسفر 00:59 - 1398/02/24

- کثیرالسفر در سفرهای خود باید نماز و روزه‌های خود را بصورت کامل بگیرند اما مقلدین مقام معظم رهبری برای شناخت کثیرالسفر به دفاتر ایشان مراجعه کنند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.