روز معلم

کیفیّت معلّم هم مهم است

عکس نوشته سیاسی 12:59 - 1401/03/11

کیفیّت معلّم هم مهم است...

معلم باید افتخار و الگوی جامعه شود

متن ادبی روز معلم,آهنگ روز معلم,روز معلم مبارک باد 13:56 - 1401/02/26

معلم باید افتخار و الگوی جامعه شود!!

معلّم باید مبتکر و آتش به اختیار باشد

روز معلم مبارک,کادو برای روز معلم,شعر روز معلم 14:18 - 1401/02/22

معلّم باید مبتکر و آتش به اختیار باشد...

 مشکل فرهنگیان باید برطرف شود...

ورود دانشگاه فرهنگیان,ضمن خدمت فرهنگیان 12:56 - 1401/02/22

 مشکل فرهنگیان باید برطرف شود...

 مخاطبین شما، در بهترین سنّ یادگیری هستند...

متن بلند تبریک روز معلم,اهمیت روز معلم,۱۲اردیبهشت روز معلم 12:54 - 1401/02/22

 مخاطبین شما، در بهترین سنّ یادگیری هستند...

 در مدرسه باید چه چیزی را یاد بگیریم؟

مدرسه یعنی عشق,تعریف مدرسه,مدرسه هوشمند 12:44 - 1401/02/22

 در مدرسه باید چه چیزی را یاد بگیریم؟

 خدا، خودش از معلّمین است...

تعریف معلم,معلم عکس,نوشته معلم,بهترین تعریف از معلم 12:41 - 1401/02/22

 خدا، خودش از معلّمین است...

 مهمتر از علم‌آموزی .ما بایستی کاری کنیم که دانش‌آموز ما دارای هویّت ملّی بشود؛

معنی علم آموزی,انشا درباره علم و علم آموزی 11:34 - 1401/02/22

 مهمتر از علم‌آموزی

معلم نوری از انوار عشق است

عکس گل برای روز معلم,متن ادبی روز معلم,هدف از روز معلم 12:39 - 1401/02/11

معلم نوری از انوار عشق است

آیا مثل شهید مطهری بازهم بوجود می‌آید؟

شهید مطهری
09:53 - 1401/02/11

-شهید مطهری، عالمی بودند که با شهادت‌شان جاودانگی ویژه‌ای پیدا کردند.

شاخصه های قرآنی معلم خوب و ممتاز

روز معلم
09:51 - 1401/02/11

چکیده: یک معلم خوب می تواند با اخلاق و منش خود بیشترین تأثیر تربیتی را بر دانش آموزان خود داشته باشد.

شهید مطهری از زبان رهبر انقلاب

شهید مطهری از زبان رهبر انقلاب
09:49 - 1401/02/11

بیانات مقام معظم رهبری در مورد شهید مطهری به مناسبت سالگرد شهادت ایشون و روز معلم

صفحه‌ها