رژیم صهیونیستی

محکومیت شهرک سازی جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری توسط اتحادیه اروپا

محکومیت شهرک سازی جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری توسط اتحادیه اروپا
15:57 - 1401/12/08

اخبار فرق و ادیان| مروری بر مهمترین اخبار فرقه ها و ادیان در سراسر جهان

فروپاشی از درون

13:32 - 1401/12/01

یهودیان مستقر در سرزمین‌های اشغالی در این ایام فقط با مبارزین فلسطینی و مسلمان روبرو نیستند، بلکه جبهه‌ی تازه‌ای در مقابل خود به نام دولت اسرائیل مشاهده می‌کنند.

احمق شماره دو

14:47 - 1401/11/17

گرچه عملکرد خوب ایران در مدیریت بحران ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز باعث شده، این نقشه شوم تا به امروز ناکام باشد، اما بعید است رفتار آرام  و تنش‌زدایِ ایران، تا به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور ادامه پیدا کند.

آخوند الهام شکور اسرائیلی

آخوند الهام شکور اسرائیلی
10:48 - 1401/11/17

اقدامات ضدایرانی حکومت الهام علیف، هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد به‌تازگی رژیم علیف با سپردن مأموریتی ویژه به آخوند پاشازاده، درصدد گسستن رشته‌های پیوند دینی میان ایران و مردم شیعه آذربایجان است.

نکته‌نگاشت | اسرائیلی‌ها با پرچم فلسطین!

15:13 - 1401/11/16

نکته‌نگاشت | اسرائیلی‌ها با پرچم فلسطین!

نکته‌نگاشت | مصائب صهیونیستی!

09:04 - 1401/11/06

نکته‌نگاشت | مصائب صهیونیستی! 

نکته‌نگاشت | مفلوک

09:03 - 1401/11/06

نکته‌نگاشت | مفلوک

بهای وطن‌فروشی

12:15 - 1401/11/04

نگاهی به سیاست ورزی آل سعود و معامله آن‌ها با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ادامه پادشاهی بر شبه‌جزیره، می‌تواند دریچه‌ای به گذشته ایران باشد که در آن وطن‌فروشی به بهای ادامه سلطنت سکه رایج بود!

نکته‌نگاشت | چاه‌کَن، ته چاه است!

15:35 - 1401/11/03

نکته‌نگاشت | چاه‌کَن، ته چاه است!

نکته‌نگاشت | زن و اسارت صهیونیستی!

15:40 - 1401/11/02

نکته‌نگاشت | زن و اسارت صهیونیستی!

نکته‌نگاشت |‌ زن و اسارت صهیونیستی!

13:08 - 1401/11/02

نکته‌نگاشت |‌ زن و اسارت صهیونیستی!

نکته‌نگاشت | اسرائیل، دشمن اسرائیل است؛ نه ایران!

13:05 - 1401/11/02

نکته‌نگاشت | اسرائیل، دشمن اسرائیل است؛ نه ایران!

صفحه‌ها