زن در غرب

هدیه غرب به زن

هدیه غرب به زن 12:51 - 1400/10/26

هدیه غرب به زن

بررسی دلیل خشونت علیه زنان

زن
08:03 - 1400/10/23

زن قادر است هم خودش به مقام عصمت برسد و هم در تربیت انسان های بزرگ سهیم باشد.

زن انسان است نه کالای اجاره ای

11:44 - 1400/10/09

نگاه کوته بینانه مادی به زن؛ یعنی اوج جهالت و عقب افتادگی.

حامی زن، قانون یا همسر؟

بررسی حقوق زنان در ایران
10:37 - 1400/09/07

- غرب با از هم پاشیدن پیوند فطری میان زن و همسر، این دو حامی را از همدیگر جدا کرده است و اینک به فکر جایگزین برای پشتیبانی از زن تنها است و قوانینی به نام حمایت از حقوق زنان را مطرح می‌کند!

نگاه انسانی به زن

10:47 - 1400/08/17

زن، مخلوق خداست و مانند مردان، انسان آفریده شده است. تفاوتهای ظاهری او با مرد دلیل کم ارزشی او نیست. همانگونه که دلیل برتری مرد نیز از جنس مادیات و ظاهر او نمی باشد.

ورود به کوچه بن‌بست، ممنوع!

خشونت علیه زنان
15:17 - 1400/03/18

- در غرب، آزادی‌های متعدد خصوصاً در ابعاد جنسی، نه‌تنها برای زن امینت نیاورده، بلکه او را به کالایی تبدیل نموده که در دست مردان هوسران در حال چرخیدن است.

زن در تمدن غرب در کلام سبالوس

حجاب
08:32 - 1399/10/01

سبالوس رئیس سابق سازمان ملی نمایندگان زنان در نیویورک در این زمینه می‌گوید: «در جامعه‌ی ما زنان مجبور می‌شوند هر روز برای کسب تأیید مردان رقابت کنند.»

عفاف و حجاب گوهر گمشده زنان غرب

حجاب
15:14 - 1399/05/04

آثار هنری به جا مانده از عهد عتیق تا به امروز، نشان میدهد که روزگاری در غرب هم، حجاب و پوشش نشانه وفاداری و نجابت زن بوده است.

دیدگاه «شوپنهاور» در مورد زنان

زن
21:24 - 1398/09/30

آرتورشوپنهاور: زنان هیچ منزلتی ندارند.

نگاه غیر انسانی به زن در اروپا

تمدن غرب
07:00 - 1398/02/07

شهری که تن‌فروشی زنان را آزاد کرد.

دستاورد تمدن غرب برای زنان!

زن در غرب
06:44 - 1397/11/08

- زنان در غرب، از یک طرف درگیر شعارهای فمنیستی هستند و از طرف دیگر تحت فشار بی رحمانه کمپانی های آرایشی؛ گویی می‌خواهند با آرایش کردن به مردسالاری پایان دهند.

مروجین «برابری جنسیتی» پشیمان هستند

تساوی زن و مرد
14:31 - 1396/01/02

- یکی از نگاهه های نادرست یه مقام زن، بحث برابری زنان با مردان است، اما این دیدگاه با توجه به جایگان زن در اسلام، رو به افول  و بی رغبتی است.

صفحه‌ها