سانسورچی در حل جدول

چالش سانسور
چالش سانسور 12:15 - 1397/07/03

-اخیرا برخی بازیگران خاطراتی از سانسور نمودن در صدا و سیما را مطرح می نمایند

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.