سقوط ترامپ

واکسن آمریکا
واکسن آمریکایی و تکمیل مأموریت کووید 19 22:25 - 1399/10/23

- هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ سوابق شرکت داروسازی فایزر و دولت آمریکا و انگلیس، عقل و منطق، حکم می‌کند که واکسن را از جای دیگری تهیه کنیم تا کاری که کرونا نتوانست انجام دهد، با این واکسن، انجام نشود!

کلیپ سقوط ترامپ 3 12:19 - 1399/10/20

کلیپ سقوط ترامپ

سقوط ترامپ
سقوط ترامپ 10:40 - 1399/10/17

شکست در انتخابات ریاست جمهوری

سقوط ترامپ
سقوط ترامپ 7 10:31 - 1399/10/17

شکست کامل سیاست فشار حد اکثری علیه ایران

سقوط ترامپ
سقوط ترامپ 6 10:24 - 1399/10/17

انزوا در شورای امنیت و ناتوانی درتمدید تحریم تسلیحاتی ایران

سقوط ترامپ
سقوط ترامپ 5 10:13 - 1399/10/17

آغاز خروج تدریجی نظامیان تروریست آمریکایی از سوریه، عراق و افغانستان

سقوط ترامپ
سقوط ترامپ 4 10:05 - 1399/10/17

کسب رتبه اول دنیا در شمار مبتلایان و کشته گان ویروس کرونا

سقوط ترامپ
سقوط ترامپ 3 09:48 - 1399/10/17

آغاز تظاهرات سراسری ضد نژادپرستی در پی قتل جرج فلوید

سقوط ترامپ
سقوط ترامپ 2 09:40 - 1399/10/17

تظاهرات میلیونی جمعه استقلال در عراق برای اخراج اشغالگران آمریکایی

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.