سلاح گرم

قتل‌عام مردم؛ طبق برنامه | برنامه مسئولان امنیتی چیست؟

16:16 - 1401/08/28

حجم اخبار کشف محموله‌های سنگین انواع تسلیحات نظامی در کشور، به‌خصوص در استان خوزستان قابل تامل است. البته قطعا بخشی از محموله‌‌ها به مقصد رسیده است که ما شاهد چنین کشتارهایی هستیم.