عید سعید قربان ارسال رصد

شبهات دینی

برخوردِ قاطعِ قرآن با گروهی از اهل کتاب 22:59 - 1400/04/06

خداوند با اهل کتابی که چهار ویژگی منفی دارند، دستور کارزار می دهد تا در نهایت با پرداخت جزیه آن ها را کنترل کند.

 

عدم اختصاص تحدی به قرآن! 12:44 - 1400/03/12

-با توجه به آیه 49 سوره قصص، خداوند متعال، جنبه هدایتگری قرآن را نیز به عنوان معجزه بیان کرده و به آن تحدی می‌کند. با دقت در این آیه پی می‌بریم که تحدی، منحصر در قرآن نیست.

رو به قبله نمودن، چگونه با کروی بودن زمین سازگار است؟ 07:20 - 1394/11/06

چکیده: در فقه اسلامی، مقصود از "رو به قبله نمودن" معنای عرفی آن است نه معنای حقیقی و ریاضی؛ لذا به موازات انحنایی که کره دارد خطی منحنی به سمت کعبه رسم می‌شود که به سمت کعبه باشد نه آنکه به خود کعبه متصل شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.