شبهه اعتقادی

اعتقاد به خدا مبتنی بر دلیل عقلی

اعتقاد به خدا مبتنی بر دلیل عقلی
12:13 - 1400/09/04

اعتقاد به خدا و دین، برخواسته از فطرت نهادینه شده در وجود انسان‌هاست که با به کار گیری عقل می‌توان آن را شکوفا کرد.

پاسخ به شبهات جوانان نیاز خدا به عبادت ما

11:22 - 1400/08/17

پاسخ به شبهات جوانان نیاز خدا به عبادت ما

شبهات بهانه است

شبهات بهانه است 12:18 - 1400/05/12

امام(عليه السلام) هنگامى كه شنيد عمار ياسر با مغيرة بن شعبه (آن مرد منافق لجوج) جرّ و بحث مى كند، فرمود:

اى عمار! رهايش كن، چراكه او از دين خدا آن مقدار گرفته كه به دنيا نزديكش سازد و از روى عمد حق را بر خود مشتبه ساخته تا شبهات را بهانه لغزش ها و خلاف هايش قرار دهد.

نهج البلاغه، حکمت 405