شرکت در مجلس گناه

پاسور
حضور در مجلس حرام 08:35 - 1399/10/09

بازی با پاسور مطلقاَ حتی بدون شرط بندی حرام است، و اگر حضور شما در مجلس نوعی تایید گناه محسوب شود، جایز نیست.

مجلس، گناه، عروسی
حکم شرکت در مجلس گناه 19:05 - 1397/08/13

اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض مصداق نهی از منکر باشد، واجب است.

عروسی، رقص، موسیقی، صله، رحم
شرکت در مراسم عروسی بخاطر قطع نشدن رابطه خانوادگی 22:36 - 1397/02/15

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر شركت در مجلس عروسی مستلزم ارتكاب حرام بوده يا تأييد گناه محسوب شود، جايز نيست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.