شناخت کامل

خواستگار مجازی
در فضای مجازی ازم خواستگاری کرد! 09:50 - 1394/11/20 بازدید: 2065

چکیده:اگر خواستگاری در فضای مجازی از دختر خانمی درخواست خواستگاری کند، در صورتی چنین پیشنهادی مبارک است که به صورت واقعی و با حضور خانواده آقا پسر، تبدیل به یک خواستگاری رسمی شود، و از پذیرفتن هر وعده و وعید و یا قرار های خارج از خانواده و یا پنهان کاری های مرموز می تواند در ادامه آسیب زا و مشکل ساز باشد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.