شهرک نشینان

نگرانی 69 درصد شهرک نشینان، از سرنوشت «اسرائیل»

فلسطین
08:15 - 1401/02/24

۷۵ درصد از اعراب اسرائیلی بر این باورند که یهودیان حقی در سرزمین فلسطین ندارند.