شهید بهشتی

دستاوردهای حادثه‌ی هفتم تیر

شهید بهشتی
10:15 - 1400/11/10

پرداختن به دستاورد‌های حادثه هفتم تیر ما را به داشته‌ها و ظرفیت‌های خود امیدوار می‌کند؛ اینکه کجا بودیم و الان در کجای قله‌ی اقتدار قرار گرفته‌ایم و دیگر اینکه نباید از پرداختن به ادامه مسیر ناامید و دلسرد بود.

حرف خدا برای کودکان «وفاداری را از شهدا یاد بگیریم»

10:02 - 1400/08/20

حرف خدا برای کودکان «وفاداری را از شهدا یاد بگیریم»

يك مرد صالحي را به صورت يك ديكتاتور در آوردند! 

يك مرد صالحي را به صورت يك ديكتاتور در آوردند!  09:01 - 1400/04/15

يك مرد صالحي را به صورت يك ديكتاتور در آوردند! 

سخنان کوتاه دکتر شهید بهشتی

07:53 - 1400/04/13

‌1- انسان با عمل صالح ساخته می‌شود و ایمان با عمل صالح محکم‌تر می‌گردد.‌

روایتی ناب از سیره شهید بهشتی

07:50 - 1400/04/13

جایز نیست حقوق بگیرم

 

از ارکان تدوین قانون اساسی بود

17:59 - 1400/04/11

مقام معظم رهبری  (حفظه الله) :

شخصیتی متشرع و پرهیزگار

17:54 - 1400/04/11

مقام معظم رهبری  (حفظه الله) :

به معنای واقعی پایبند به مبانی انقلاب و امام

17:50 - 1400/04/11

مقام معظم رهبری  (حفظه الله) :

شخصیتی انقلابی

17:43 - 1400/04/11

مقام معظم رهبری  (حفظه الله) :

عالم متفکر و نظریه پرداز

17:21 - 1400/04/11

مقام معظم رهبری  (حفظه الله) :
ایشان یک عالم متفکر و نظریه و نظریه پرداز بود.

حق بزرگ شهید بهشتی بر گردن ملت ایران

17:12 - 1400/04/11

مقام معظم رهبری  (حفظه الله) :

رمز پیروزی اصیل

16:42 - 1400/04/11

شهید بهشتی (رحمه الله) :
پیروزی اصیل، حرکت در راه حق است.

صفحه‌ها