شيخ انصاري

چرا شيخ انصاري عدم دخالت در سياست را مجاز دانسته است؟

شيخ انصاري
12:45 - 1400/09/03

چکیده: مرحوم شيخ انصاري مي‌ فرمايد: اثبات چنين حقي براي فقيه كه در تمام شؤون امّت حق نظر و تصرف داشته باشد، با همان گستردگي و شمول كه براي امام معصوم(ع) ثابت بوده، مشكل است. و امّا در خصوص اموري كه شرعاً و عقلاً بايد برپا داشته شود و متولي خاصي بر انجام آن معين نشده است، بايد آن را بر عهده بگيرد و انجام دهد...

بی‌اعتنایی فراوان شيخ انصاری به دنيا

زهد شیخ انصاری
10:26 - 1394/03/09

چکیده: دختر شیخ انصاری می‌گوید: «روزی دختر ناصرالدین‌شاه، برای زیارت و دیدار با شیخ، وارد منزل ایشان در نجف شد، آثار زهد عیسوی و علائم ورع یحیوی را، در پیشانی شیخ یافت، در اتاق او، کمی پشکل به جای ذغال در منقل مشتعل بود، و یک سفره حصيری به دیوار آویزان، در کنار منقل گلی یک «پیه سوز سفالی» اتاق را نیمه روشن کرده بود. این‌ها اسباب اتاق آن قطب دائره فقاهت بود».