صبوری

حکمت 153 نهج البلاغه

حکمت 153 نهج البلاغه 10:49 - 1400/10/23

 پیروزی، نتیجه صبوری

 امام علی علیه السلام فرمودند:

صبور باشیم

12:38 - 1400/04/10

با صبوری می‌توانید برای هر مشکلی جداگونه راه حل پیدا کنید.

صبر و گذشت

صبر و گذشت
09:09 - 1400/03/31