طنز خنده دار

طنز جوش شیرین-قسمت هفتم

طنز جوش شیرین
09:56 - 1400/10/23

چکیده:طنز جوش شیرین-قسمت هفتم

پادکست طنز جوش شیرین- قطع اینترنت

پادکست طنز جوش شیرین- قطع اینترنت
07:26 - 1400/09/23

چکیده:  پادکست طنز جوش شیرین قسمت چهارم، قطع اینترنت

خبرخند را زیاد بشنوید و کمی بخندید ها ها ها

خبرخند را زیاد بشنوید و کمی بخندید ها ها ها
13:18 - 1400/08/26

چکیده:

خبرخند زیاد بشنوید و کمی بخندید ها ها ها

راه حلی برای جلوگیری از خنده زیاد مخصوصاً در محرّم و صفر بفرمایید

راه حلی برای جلوگیری از خنده زیاد مخصوصاً در محرّم و صفر بفرمایید
10:13 - 1400/08/17

می توان با توجّه به آیات و روایات اخلاقی، در باره آداب خنده و نکوهش خنده زیاد و نیز با اراده ای محکم، تصمیم قاطع، همّت بلند و تمرین، خنده زیاد و قهقهه را در هر زمانی به ویژه در روزهای شهادت و مصیبت کم کرده و به مرور زمان از خود دور نمود.

نمایشنامه طنز آیه: اوفوا بالعقود

13:10 - 1400/07/11

-نمایشنامه عروسکی کوتاه، نمایشنامه عروسکی برای دبستان، موضوع برای نمایشنامه عروسکی، نمایشنامه طنز اخلاقی، نمایشنامه طنز خنده دار