علم حضوری

مناظره امام رضا علیه‌السلام با عمران صابی

مناظره با عمران
11:32 - 1402/03/08

مناظره امام رضا علیه‌السلام با عمران صابی نکات دقیق عقلی فراوانی دارد و مطالعه آن برای علاقه‌مندان به فلسفه اسلامی، جذابیت دوچندان خواهد داشت. در این مناظره، ثامن‌الحجج علیه‌السلام به‌شکل جالب توجه و با بیان زمان خویش، به علم حضوری خداوند به خویش و تمام مخلوقات اشاره می‌کنند.

اتفاقاتی که بعد از مرگ می افتد

استاد محمدی شاهرودی
08:28 - 1400/05/12

پرسش
اتفاقاتی که در برخی روایات آمده است که بعد از مرگ می افتد صحیح است یا خیر؟

جهت عضویت در کانال ما در پیام رسان ایتا از طریق این لینک وارد شوید

اگر خداوند از همه اعمال انسان آگاه است، وجود کرام الکاتبین برای چیست؟

علم خداوند به اعمال انسان
07:55 - 1400/04/05

حکمت پروردگار و قدّوسیت او اقتضا دارد که موجودات رتبه به رتبه و پشت سر یکدیگر نسبت به او قرار داشته باشند. از این رو باید گفت عظمت و جلالت الهی اقتضا می‌کند بین او و انسان، موجوداتی قدسی و با ظرفیت باشند تا امکان ارتباط با خدا برای انسان وجود داشته باشد.

با توجه به این که علم خداوند ازلی است، این علم چگونه در زمان و مکان تقسیم شده؟

12:09 - 1396/06/08

علم خدا حضوری است و ممکن است موجودی از نظر ما غایب باشد و شاید هنوز به وجود نیامده باشد، چون زمان موجودیتش به ظاهر فرا رسیده، ولی همان موجودی که بعداً در نظر ما ظاهر می شود نزد او ظاهر است و این جریان همیشه ادامه دارد.