غنی سازی 60درصد

پاسخ قاطع به قطعنامه سست

15:18 - 1401/09/02

غرب به خوبی می‌داند که امروز، ایران روز به روز در حال پیشرفت است و مدت‌هاست از نقطه گریز عبور کرده است؛ لذا با فتنه‌انگیزی اجتماعی و به موازات آن، تصویب قطعنامه‌ای سیاسی در پی متوقف کردن جمهوری‌اسلامی است.