فاجعه

خوش نمک؛ این میزان بی‌مزگی خود هنر است.

خوش نمک
10:30 - 1403/02/29

در این متن سعی داریم به بررسی برنامه خوش نمک کاری از شبکه نسیم بپردازیم

فاجعه ای به نام هپکو

هپکو
11:37 - 1398/07/01

-سال 1385 تب خصوصی سازی بالا گرفته بود و بسیاری از شرکت های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی بودند. نفس انجام این کار طبق اصل 44 قانون اساسی بوده و برای حرکت رو به جلوی اقتصاد هر کشوری امری حیاتی به شمار می رود و با هدف پویایی و رقابتی تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد انجام شد.

فاجعه دیگر از عربستان

عربستان
10:36 - 1398/03/29

-پایگاه اینترسپت ضمن اشاره به سابقه فاجعه‌بار عربستان سعودی در اقدامات سرکوبگرانه و اعدام گسترده مخالفان، این احتمال را مطرح کرده که مقامات این کشور مرتجی القریریص را اعدام می‌کنند.

دست در دست هم فاجعه آفریدیم

فاجعه
12:30 - 1393/07/05

چکیده: ایران از نظر جغرافیایی کشوری است که میزان بارندگی در آن یک سوم جهانی است. این در حالی است که کشورهایی با شرایطی به مراتب مساعدتر از نظر میانگین بارش و موقعیت جغرافیایی، مصرفی به مراتب کمتر از ایرانیان دارند.