فرح دیبا

اشتباه محاسباتی پادشاه منفعل!

16:13 - 1401/10/27

شاه به جهت تربیتی که داشت، اساساً تمایلی به رویارویی با واقعیات سیاسی و اجتماعی نداشت و از رفتارهای متملقانه و چاپلوسانه به شدت استقبال می‌کرد. همین روحیه موجب می‌شد او با کوچکترین مواجهه‌ای با واقعیات، منفعلانه فرار را بر قرار ترجیح دهد؛ شاهد این مدعا دو بار فرار محمدرضا طی 37 سال حکومت است.

بازخوانی فرار "حقارت‌بار" محمدرضا پهلوی از کشور

فاسد
13:39 - 1400/10/25

- شدت ناآرامی‌ها و اعتراضات مردم در سال 57 سرانجام آمریکا، کارگزاران ‌رژیم‌ پهلوی و شخص‌ محمدرضا پهلوی را به‌ این‌ نتیجه‌ رساند که‌ تنها راه‌ فائق‌ آمدن‌ بر بحران،‌ رفتن‌ شاه از کشور ‌است‌.

صمیمیت شاه و آمریکا

شاه آمریکا
19:21 - 1399/11/12

-

انقلاب تجلی مردم سالاری دینی

رای
16:09 - 1397/09/21

- یکی از افتخارات بزرگ انقلاب اسلامی تجلی مردم سالاری دینی می باشد که بعد از انقلاب با برگزاری انتخابهای متفاوت ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس و شورای اسلامی به عرصه‌ی ظهور رسیده است در حالی که در قبل از انقلاب یا انتخاباتی برگزار نمی شد یا فرمایشی و صوری بوده است.