فرزند پروری

آسیب‌های استفاده نادرست از فضای مجازی

17:05 - 1401/03/25

والدین باید برای استفاده درست فرزندان‌شان از وسایلی مثل تلفن همراه و رایانه و

آینده‌نگری و برنامه‌ریزی برای فرزندان

استعداد
15:29 - 1401/03/25

نوجوان به‌خاطر روحیه شادی که دارند و به دلیل قرار گرفتن در بازه‌ی زمانیِ خاص،

نشانه والدین موفق

مهارت تربیت فرزند
05:53 - 1401/03/24

برخی خلق و خوی‌های والدین باعث سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن امر تربیت می‌شود.

شرط اثرگذاری والدین

مهارت تربیت فرزند
05:43 - 1401/03/24

بسیاری از والدین دغدغه‌ی اثرگذاری روی فرزندان خود را دارند. متن زیر راهنمایی است برای تاثیر بهتر بر فرزندان.

راهکار کاهش استرس فرزندان

استرس
12:04 - 1401/03/23

والدین برای اینکه فرزندشان دچار استرس نشود، باید از او همیشه درهمه شرایط حمایت کنند. مهم نیست الان درانجام کاری که از اوخواسته شده موفق بوده یا نه؛ مهم حمایت شما از اوست که متوجه شود درهرشرایطی حمایتش می‌کنید.

ترس پنهان

10:56 - 1401/03/22

یکی از مهم‌ترین آثار ترس در فرزندان، پایین آمدن اعتماد به نفس آن‌هاست.

انتظارات غیرواقعی والدین

مهارت تربیت فرزند
10:55 - 1401/03/22

انتظارات بیش از حد از فرزندان با پاسخ منفی از سوی آنها مواجه خواهد شد.

یک برداشت اشتباه در تربیت

مهارت تربیت فرزند
10:51 - 1401/03/22

مقایسه دوران کودکی خود با دوران کودکی فرزندانمان باید ایجاد انگیزه برای آنان کند نه ایجاد تردید!!

والدین منعطف

والدین منعطف
10:49 - 1401/03/22

مسیر تربیت پر است از پیچ و خم‌هایی که عبور از آن‌ها نیاز به والدین منعطف دارد.

رمزگشایی از چهره والدین

مهارت تربیت فرزند
10:48 - 1401/03/22

چهره والدین در نگاه اول با فرزندان سخن می‌گوید.

قضاوت‌های منفی

07:34 - 1401/03/22

دلیل پنهان کاری فرزندان، گاهی به خاطر قضاوت‌های منفی والدین است.

اصل مهم در تشویق کودک

اصول تشویق کودکان,تاثیر تشویق در کودکان
07:32 - 1401/03/22

عملکرد فرزندان خود را به طور کلی مورد تشویق قرار ندهید!

صفحه‌ها