فضیلت روز عرفه

روز عرفه
عرفه و گشایش درهای آسمان 12:01 - 1399/05/09 بازدید: 49

با توجه به روایات، بدون شک روز عرفه، روزی خاص و مورد توجه خداوند متعال است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.