قرآن و علم غیب

اگر امام علی و دو فرزندش، با قدرت فوق العاده چرا به اهدافشان نرسیدند؟ 13:43 - 1400/03/29

ائمه، از طریق وسائل عمومی و روش های عادی به تبلیغ پرداخته و با دشمنان می جنگند و تنها در موارد خاصّی که اثبات حقانیت و نیاز به اعمال قدرت فوق العاده دارد و یا شرایط ایجاب کند از نیروی غیبی کمک می گرفتند

پیامبر با اذن و اراده الهی اخبار غیبی را می‌داند 08:19 - 1399/05/23

اگر خدا بخواهد اخبار غیبی را به پیامبرش تعلیم می‌دهد.
 

جایگاه علم غیب در قرآن 18:05 - 1399/04/10

علم غیب برای غیر خدا به صورت غیر استقلالی وجود دارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.